📸 Michèle Francken

zoals golven op het strand rollen

als vanzelf, zo dacht ik,

in volle overgave te leven


overtuigd dat de wereld zoals die nu is

mij ketent

mij beperkt


in de donkerte leerde ik te zitten

met mijn ongemakken

- zo dacht ik


door naar binnen te reizen

ontdekte ik de sleutel van mijn gevangenis

ik zelf

mijn ego

mijn overlevingsmechanisme


voelde mezelf met een smak op de grond gevallen

uitgesmeerd en onbeweeglijk


voelde weerstand om controle los te laten

om mezelf ECHT over te geven

aan het leven

aan mezelf


controle over alles wat niet te bepalen valt

krampachtig vasthouden

letterlijk in en aan mijn lijf


in cirkels draaien

van twijfel

conversaties tussen ego en ziel

tussen het engeltje en het duiveltje op mijn schouders


toen ik mezelf toestemming gaf

me over te geven aan het ALLES

om HIER te zijn

NU


TOESTEMMING

om perfect te zijn met mijn imperfecties

om mezelf te laten zien

zonder controle te houden

zonder masker


zakte ik in een rozige dons

van liefde

onder een blauwe hemel

koesterde ik het meisje in mijn hart


dat speelse en zuivere meisje

dat zich weer herinnerde

hoe te dansen, lachen, knuffelen

te houden van zichzelf en alle anderen


dat meisje staat voor

het pure

liefde

en

overgave


Sarah Jane 

Welkom bij Sarah Jane leeft! 


Koken is al jarenlang mijn passie, maar mijn goesting om me te heroriënteren borrelt al een tijdje. Het verlangen om de keuken in te ruilen voor lichaamswerk is groot.

Dit betekent dat ik niet langer kook tijdens retraites of andere gelegenheden. Op die manier maak ik ruimte om nieuwe wegen te verkennen en mijn verlangen om te lichaamswerk eigen te maken te laten groeien. 


Dankbaar kijk ik terug op een groeiproces in de plantaardige keuken en mijn eigen ontwikkeling die ik mocht ruimte geven tijdens de vele spirituele retraites waarvoor ik gekookt heb. Dankbaar om al die mooie zielen die mijn leven binnen wandelden en mij door hun pure zijn zoveel liefde schonken. 


Liefs! Sarah Jane

📸 Michèle Francken